Depilació làser i nevus

Depilació làser i nevus

Avui dia, al nostre país no hi ha una llei que reguli l’ús d’aparells de fotodepilació (IPL=llum pulsada intensa) i làser per propòsits estètics com l’eliminació de lesions pigmentades, fotoenvelliment, depilació…sent utilitzats  indiscriminadament per personal no qualificat amb tot el que pot comportar si el diagnòstic o el maneig no és l’adequat.

La depilació làser i la IPL  (un altre dia explicaré les diferències) són tècniques que permeten eliminar el pèl corporal i/o facial. Amb la font de llum del làser, la melanina del cabell s’escalfa i es destrueix l’arrel (bulb) del cabell de forma permanent.

Què passa amb els nevus melanocítics (pigues) que tenim a la zona on depilem amb làser?

Els nevus melanocítics són proliferacions (tumors) benignes derivats dels melanòcits, les cèl·lules responsables de la pigmentació de la pell. Abans de depilar, cal tapar bé les lesions melanocítiques ja sigui amb una tireta o un llapis blanc  perquè l’energia del làser no s’absorbeixi per la melanina d’aquestes cèl·lules i les alteri. Els canvis que es poden veure són des d’una reacció inflamatòria (cremada) de diferent intensitat fins a reaccions tardanes amb canvis en el grau de pigmentació que pot anar fins a la total regressió de la lesió. 

Comparació de dues imatges de dermatoscòpia del mateix nevus melanocític durant el seguiment digital d’un pacient amb alt risc de melanoma. Interrogant el pacient, comenta que 6 mesos abans havia rebut una sessió de IPL per eliminar el pèl de l’esquena.

En les imatges es pot veure com les lesions melanocítiques junturals reticulars (imatges de l’esquerra) després de la sessió de làser s’han despigmentat i han perdut l’estructura reticular, objectivant glòbuls blau-gris (imatges de la dreta).

Tot això comporta que aquests canvis siguin difícils de diferenciar tan clínica com histològicament dels melanomes, però no queda clar si aquestes tècniques poden desencadenar la transformació dels nevus a melanoma.  Per tot això, la indicació d’eliminar els nevus melanocítics amb làser o IPL no està indicada.

Com a conclusió, hi ha evidència científica que l’eliminació del pèl amb sistemes de llum provoca canvis tan morfològics com pigmentaris com histològics dels nevus a les àrees de tractament.

I per suposat, revisa i controla els teus nevus melanocítics i davant de qualsevol canvi, consulta al dermatòleg.

Leave a comment