ISOTRETINOÏNA (Roacután)

ISOTRETINOÏNA (Roacután)

Un dels tractaments més efectius de l’acne inflamatori moderat i noduloquístic és la isotretinoïna. Sovint es coneix amb el nom de Roacután, que va ser el primer nom comercial que va rebre, aquest ara ja no existeix i avui dia n’hi ha varis.

La isotretinoïna és un retinoide, derivat de la vitamina A, d’administració oral. Té un efecte queratolític, reduint el taponament dels porus, redueix la producció de sebo, té una acció antiinflamatòria i disminueix la població de Cutibacterium acnes. En resum, impacta específicament sobre tots els factors que produeixen l’acne, sempre hi quan no sigui conseqüència d’un trastorn hormonal. A més a més d’aquests efectes, al ser un retinoide, té un efecte antienvelliment de la pell.

Per què aquest tractament és tan temut? Té realment tants efectes secundaris com es diu?

Els efectes secundaris de la isotretinoïna són proporcionals a la dosi i desapareixen a l’acabar el tractament. Els principals efectes adversos que cal conèixer són els següents:

  • Sequetat cutània i de mucoses: la cara i les mans són les zones més perjudicades però també les mucoses, sobretot els llavis i sovint la mucosa nasal i ocular. En els mesos d’hivern i en les persones amb antecedents de pell atòpica, poden sortir fins i tot èczemes. Per evitar aquesta xerosis és important mantenir la pell hidratada diàriament i sobretot fer servir vaselina labial i llàgrimes artificials. Es recomana evitar la depilació amb cera per la fragilitat cutània i és preferible utilitzar altres mètodes d’afaitat o rasurat.
Labios secos | Doctora Lorea Bagazgoitia
  • Fotosensibilitat i cremades solars: durant el tractament i el mes següent, la pell està molt fina, cosa que provoca un augment del risc de cremada solar. És per això que durant els mesos d’estiu es recomana en alguns casos posposar el tractament o bé reduïr la dosi. Cal usar protector solar per evitar-ho. També es recomana evitar les neteges facials, pílings i dermabrasions. No està contraindicada la depilació làser però si que cal informar a la persona que ho realitza.
  • Cansament i/o dolor muscular: en alguns casos, sobretot si la persona és molt esportista pot notar un cert cansanci o bé miàlgia.
  • Alteracions a l’analítica: la isotretinoïna es metabolitza pel fetge i pot alterar les transaminases (enzims hepàtics) i elevar el colesterol i els triglicèrids. Per aquest motiu es recomana durant el tractament evitar l’alcohol i mantenir una dieta sana. Si algun valor s’altera, es modifica la dosi per minimitzar la seva repercussió.
  • Canvis en l’estat d’ànim: durant un temps s’havia pensat que el tractament podia provocar depressió pe`rò en els estudis posteriors no s’ha confirmat aquesta relació, i de fet es creu que és més probable que l’estat d’ànim depressiu sigui conseqüència del propi acne i no de la medicació. De totes formes cal vigilar si s’observa algun canvi rellevant en l’estat dànim durant el tractament.
  • Embaraç: la isotretinoïna és terato`gènica, pot causar aborts o bé malformacions greus en el fetus. Es recomana durant el tractament i 2 mesos després d’acabar-lo, usar 2 mètodes anticonceptius. També per aquest motiu no es recomana donar sang.
Efectividad de procesos: qué es y cómo se mejora. | Atlas Consultora

En conclusió, la isotretinoïna és un dels tractament més efectius per l’acne. És un fàrmac segur però no està exempt d’efectes secundaris, en la majoria dels casos controlables i reversibles a l’acabar el tractament.

Leave a comment