Lesions hiperpigmentades

Lesions hiperpigmentades

Sabem diferenciar taca de piga de nevus?

Què és cada cosa i quin és el nom correcte?

En el post d’avui intento resoldre els dubtes sobre les lesions pigmentades més freqüents.

Efèlides (piguetes): màcules pigmentades, de color marró clar, localitzades a zones exposades com la cara, escot, part alta esquena i braços. Afecten predominantment a persones amb fototip clar, fent-se més visibles a l’estiu. Solen aparèixer durant la infància i s’incrementen amb l’edat. Histològicament, s’observa un augment del tamany dels melanòcits de la capa basal de l’epidermis.

Lentigen solar o senil (taca): màcula de color marró, que sol aparèixer després dels 30-40 anys d’edat, i es localitza a zones fotoexposades, molt típiques a cara, escot i dors de les mans. Solen ser més grans que les efèlides i no desapareixen a l’hivern. Histològicament es caracteritzen per un augment dels melanòcits de la capa basal.

Les efèlides i els lentígens són lesions benignes de la pell i generalment no necessiten tractament. No són precursors de melanoma ni de càncer cutani però constitueixen un marcador de dany actínic.

Per motius estètics es poden eliminar o minimitzar amb tractaments com el píling, la crioteràpia, la llum polsada intensa, el làser o bé amb productes despigmentants. La millor forma de prevenció és l’ús de protectors solars i controlant l’exposició solar.

Nevus melanocític (piga o lunar) lesió cutània benigne, molt freqüent que té pràcticament tota la població. Es caracteritzada per la proliferació clonal de melanòcits (cèl·lules responsables de la pigmentació normal de la pell).

Poden ser lesions planes o bé sobrelevades i poden tenir un color variable des de rosat o color carn a marró fosc o negre. Poden aparèixer a qualsevol lloc, fins i tot a localitzacions com les palmes i plantes, mucoses, matriu unguial i a nivell ocular.

El número de nevus melanocítics que desenvolupa una persona al llarg de la seva vida és variable i influeixen factors genètics i factors ambientals ( especialment el grau d’exposició solar). Són proliferacions dinàmiques que canvien al llarg de la vida.  Poden ser congènits (es desenvolupen durant la vida uterina) o bé adquirits (NMA) (apareixen després del naixement). Els NMA van apareixent durant la infantesa i augmenten durant les 3 primeres dècades, i disminueixen amb l’edat. Clínicament, els NMA són lesions de petit tamany (<6mm), simètrics, amb les  vores ben delimitades i de coloració regular.

Segons els estudis, els pacients amb un número elevat de nevus (>100) tenen un risc augmentat de desenvolupar melanoma. Per aquest motiu, és aconsellable revisar els nevus almenys 1 cop a l’any i abans quan hi hagi algun canvi (de forma, de tamany, de color o canvi inflamatori…) en alguna de les lesions.

Davant la presència de múltiples nevus melanocítics i especialment quan existeixen lesions clínicament atípiques, s’aconsella:

1. Autoexploració mensual. Avaluar qualsevol canvi o aparició de noves lesions.

2. Controls dermatològics regulars (especialment si hi ha antecedents personals o familiars de melanoma).


3. Controls digitalitzats- mapeig corporal (imatges clíniques i dermatoscòpiques).

4. Fotoprotecció.

Leave a comment