Nevus a la infància

Nevus a la infància

Què és un nevus melanocític?

Els nevus melanocítics o pigues són punts de la nostra pell que concentren major quantitat de melanòcits, les cèl·lules que produeixen el pigment de la nostra pell, la melanina. Per això, les pigues acostumen a ser m´es fosques, majoritàriament marrons.

Com es manisfesten els nevus en els nens/es?

Els nevus melanocítics poden estar presents al naixement, rebent el nom de “nevus congènits“, o aparèixer al llarg de la vida, “nevus adquirits”. Aquests últims, solen mesurar menys de 1cm i poden aparèixer en qualsevol part del cos (incloent palmes, plantes, mucoses, ungles i cuir cabellut) a partir dels 6 mesos de vida. És freqüent que el número augmenti durant la pubertat o adolescència i és rar que n’apareguin de nous a partir dels 30 anys. Habitualment, a partir d’aquesta edat comencen a aclarir-se progressivament; alguns, fins i tot desapareixen.

  • Nevus melanocític adquirit: són taques o protuberàncies que no produeixen símptomes, petites (menors de 5 mm), d’un sol color, el qual varia des de marró fosc a color pell i localitzats en àrees exposades al sol. Creixen simultàniament amb el pacient, en el moment que el nen es torna adult normalment té entre 12 i 20 nevus.
  • Nevus congènit: és el nom que se li dona als nevus presents des del naixement. Es consideren una marca de naixement i són presents en l’1% dels nounats. Poden manifestar-se com un nevus normal o com a taques o protuberàncies de manera irregular i de grandària variable, des de pocs mil·límetres a cobrir tot el cos. Els nevus melanocitics congènits grans o gegants (>20cm) tenen un major risc de produir melanoma especialment durant els primers 10 anys de vida.
  • Nevus displàsic: també conegut com nevus atípic, són els nevus que tenen forma irregular, presenten més d’1 color i tenen un diàmetre major a 6 mm. Són nevus que han de ser controlats periòdicament per un dermatòleg, especialment després de la pubertat.
  • Nevus spitz/reed: aquests nevus apareixen generalment durant els primers 20 anys de vida. Es manifesten com a protuberàncies, normalment de color rosa, però que pot tenir un contingut de colors variable (vermell, negre o marró). A vegades pot sagnar. Aquest tipus de nevus ha de ser valorat per un dermatòleg.
Per què apareixen els nevus?

Existeixen tres factors que predisposen a tenir nevus:

niños playa


Genètica: existeix una gran predisposició genètica i heretabilitat. És més probable que a un nen en tingui, si la seva família (sobretot el seu pare o la seva mare) també en tenen molts.

– Exposició al sol durant la infància: sobretot quan aquesta exposició és intensa i intermitent (per exemple, estar al sol llargues hores durant les vacances d’estiu i no la resta de l’any).Per això en edats més avançades és freqüent trobar nevus a les zones que han estat més exposades al sol.

– Color de la piel: les persones de pell clara tenen més freqüentment nevus que les de pell negre o més fosca.

Existeix algun tipus de tractament?

La majoria de nevus no requereixen tractament sinó un autocontrol i si hi ha dubtes o canvis, control pel dermatòleg. De totes formes, hi ha nevus que preferim extirpar-los bé sigui pel seu aspecte irregular, per trobar-se en una localització de difícil control o senzillament perquè afecta sensiblement l’aspecte del nen. En aquests casos el tractament és la cirurgia, aquesta pot ser una excisió completa o bé un afaitat de la part més voluminosa.

A vegades, per motius estètics, pot estar indicat l’aclarament del nevus mitjançant làser.

Com es pot prevenir l’aparició de nevus ens nens?

La fotoprotecció és un important factor de prevenció dels nevus, fins i tot quan ja s’han presentat. Amb nens, és molt important evitar l’exposició perllongada al sol i evitar cremades solars.

És important consultar al dermatòleg quan els nevus presenten algun dels següents canvis:

  • Alteració del color
  • Creixement abrupte o ràpid
  • Canvi en la forma
  • La superfície es torna descamativa o seca
  • Produeix símptomes (dolor o pruïja)
  • Hi ha sagnat

En qualsevol cas cal saber que els nevus en els nens solen estar més actius, dinàmics que en l’adult, i no sempre que vegem un canvi dels esmentats significarà que el nevus pot ser dolent. És un error freqüent indicar que les pigues han de protegir-se “especialment”. Això no és així, la protecció solar ha d’aplicar-se per igual en tota la superfície cutània. El melanoma pot aparèixer tant sobre una piga com sobre la pell sana, de manera que protegir selectivament cada piga i no la resta de la pell manca de sentit.

Cada quan s’han de revisar els nevus dels nens?

Això dependrà de molts factors. En general, es té en compte el tipus de pell del nen, la quantitat i tipus de nevus que té, el moment d’aparició i els antecedents familiars, tant de pigues com de càncer de pell. També influirà el tipus d’exposició solar que hagi rebut o estigui rebent el nen i la capacitat de la família per a poder valorar canvis significatius en les pigues.

Leave a comment