Què és la dermatoscòpia?

Què és la dermatoscòpia?

La dermatoscòpia també anomenada microscopia d’epiluminiscència o microscopia de llum reflexa, és una tècnica no invasiva que millora el diagnòstic clínic de les lesions cutànies, especialment les pigmentades, mitjançant un instrument òptic anomenat dermatoscopi.  Permet identificar estructures de la pell que són invisibles a l’ull nu. S’utilitza en l’estudi i el diagnòstic diferencial dels tumors cutanis (i en el diagnòstic precoç del melanoma) i en l’estudi d’altres lesions cutànies com infeccions, malalties inflamatòries, patologia de les ungles o dels cabells.

És una tècnica senzilla, ràpida i barata que consisteix en una lupa de 10 a 50 augments amb una font d’il·luminació. Per evitar la dispersió de la llum en contacte amb la capa còrnia, els dispositius poden utilitzar una llum polaritzada, o bé una llum convencional però aplicant oli d’immersió sobre la pell i contactant directament la lent a la superfície cutània.

Quan el dispositiu de dermatoscòpia s’acobla a un sistema informàtic permet el control digital de lesions pigmentades, l’anomenada microscòpia d’epiluminiscència digitalitzada. Aquest procediment permet fer un seguiment periòdic precís de lesions pigmentades en pacients d’alt risc de desenvolupar melanoma.

Té una utilitat demostrada en l’estudi dels tumors cutanis, especialment els pigmentats. S’hauria d’utilitzar sempre davant una lesió d’aquestes característiques, ja que facilita el diagnòstic diferencial d’aquestes lesions i millora la precisió diagnòstica del melanoma en professionals entrenats.

Els pacients amb alt risc de desenvolupar melanoma, com són aquells amb múltiples nevus displàsics, els que tenen antecedents familiars o personals de melanoma, o els portadors de mutacions amb risc de desenvolupar melanoma, haurien de ser controlats amb sistemes de microscòpia d’epiluminiscència digitalitzada, per garantir el diagnòstic precoç d’aquest tumor i reduir el nombre de lesions benignes extirpades.

Leave a comment