Què saps del minoxidil?

Què saps del minoxidil?

La caiguda dels cabells és una preocupació important i freqüent per a moltes persones. És una malaltia progressiva que té diferents formes i causes. El tipus de pèrdua de cabell més comú, conegut com alopècia androgenètica, és hereditària. Si no es tracta, la pèrdua de cabell sol avançar amb el temps. És natural intentar buscar un remei per a això, però malauradament un petitíssim percentatge dels productes comercialitzats (xampús, solucions, màscares, vitamines, làsers…) no estan demostrats científicament. Tot i així, cada vegada hi ha més tractaments en funció del tipus d’alopècia i el perfil de pacient. La millor opció sol ser una combinació de diferents opcions de tractament i de diferents vies d’administració (oral, tòpica, injeccions…). El post d’avui va dedicat al minoxidil, un dels pocs tractaments amb una evidència científica suficient com per recomanar-ho, sobretot en pacients amb alopècia androgenètica (la calvície comuna).

Alopecia Androgenética - Canarias Dermatológica QUÈ ÉS el minoxidil?

El minoxidil és un fàrmac antihipertensiu i vasodilatador. El seu ús amb aquesta finalitat no és gaire comú avui dia, ja que hi ha altres medicaments més moderns. El seu efecte als cabells es va descobrir en observar que les persones que prenien minoxidil per la hipertensió, els sortia més borrissol i se’ls enfortia el cabell. Actualment, el minoxidil tòpic està indicat per a l’alopècia androgenètica masculina i femenina que coneixem com a calvície comuna. Però recentment, també s’està usant off-label de forma oral.

COM FUNCIONA el minoxidil?

El mecanisme exacte pel qual el minoxidil enforteix els cabells no està del tot clar. Se sap que modifica les fases dels cabells, allargant la fase anagen (la de creixement) i escurçant la fase telogen (la fase de repòs i caiguda). Com se sap que el minoxidil és un vasodilatador, es pensa que això afavoreix l’aportació de sang als fol·licles pilosos, fent que creixin durant més temps i més robustos. D’aquesta manera, s’evita o es reverteix la miniaturització del fol·licle, característica de l’alopècia androgenètica.

COM S’APLICA el minoxidil?

El minoxidil està comercialitzat al 2% i al 5% en solució o escuma. S’ha d’aplicar 1 ml de minoxidil 1 o 2 cops al dia (segons la indicació del teu dermatòleg) sobre el cuir cabellut, mitjançant un esprai o una xeringa o un comptagotes. Encara que sigui un tractament per als cabells, no s’ha d’aplicar sobre el cabell en si, sinó sobre les arrels, que és on actua, és a dir, al cuir cabellut. Després de la seva aplicació és recomanable fer un petit massatge amb els dits per estendre’l i que s’absorbeixi de manera adequada. A l’inici del tractament la loció de minoxidil pot irritar una mica la pell del cuir cabellut, especialment si hi ha una dermatitis seborreica de base. Hi ha xampús que eviten aquest problema. Tot i que la recomanació més antiga és fer-lo servir dos cops al dia, durant aquests anys d’experiència s’ha vist que era igual d’efectiu aplicar-lo una sola vegada al dia. Això fa que sigui molt més còmode al dia a dia. De fet, en alguns casos l’aplicació no ha de ser diària i el dermatòleg pot regular l’aplicació com ho vegi convenient en cada cas. El tractament amb la loció de minoxidil ha de convertir-se en una cura més del dia a dia.

Cómo utilizar rogaine: 11 Pasos (con imágenes) - wikiHow

I en quan al MINOXIDIL ORAL?

No fa gaires anys que s’està usant el minoxidil oral a dosis més baixes que el que s’usa habitualment com a vasodilatador. En homes la dosi és de 2’5mg a 5mg al dia i en dones de 0’5 a 1 mg al dia i se sol combinar amb el tractament tòpic sempre que es pugui ja que s’ha demostrat més eficàcia. Es recomana prendre’l a la nit i reduir el consum de sal. Els avantatges del minoxidil oral són diversos:

– Permet reduir l’ús de locions als cabells, i fins i tot deixar d’usar-les en alguns casos.

– Pot ser més eficaç. El minoxidil tòpic pot tenir una aplicació més variable a cada persona o cada dia. Les persones amb un test de la sulfotransferasa negatiu i resposta pobra al minoxidil en loció poden respondre al minoxidil oral. No és un tractament antiandrogen, de fet no incideix sobre el perfil hormonal de la persona que el pren. Per això els pacients amb antecedents de càncer de mama poden prendre’l.

– Té efecte sinèrgic amb altres opcions de tractament com la finasterida i dutasterida oral, o les microinjeccions d’antiandrògens.

*Es recomana que no prenguin minoxidil oral les pacients embarassades. Tampoc no ho han de prendre pacients amb cardiopaties (per exemple, haver patit prèviament un infart cardíac).

Quines COSES HEM DE TENIR EN COMPTE durant el tractament amb minoxidil?

L’efecte del minoxidil no és immediat. De fet, durant els dos primers mesos, és possible observar que els cabells cauen més i hem de saber que és normal. Això és degut a que molts fol·licles en fase telogen (fase de repòs en què ja no creixen més) es desprenen per entrar de nou en fase anagen (fase de creixement). És important saber això per no suspendre el tractament pensant que no funciona. Fins als 4 mesos s’ha d’esperar per observar els resultats, sobretot cabells més forts i que en cauen menys. El que és fonamental és que l’alopècia no avanci, és a dir, que un no es vegi més calb, només amb això, l’objectiu del minoxidil estaria complert. Si se suspèn el tractament, l’alopècia androgenètica seguirà el curs i tornarà la caiguda.

Quins EFECTES ADVERSOS té el minoxidil?

– L’efecte advers més freqüent és la picor o la irritació del cuir cabellut i és degut fonamentalment al fet que el minoxidil es formula dissolt en propilenglicol, un compost que pot irritar la pell. En qualsevol cas, aquests símptomes desapareixen en suspendre el tractament o bé es pot formular amb escuma o amb una concentració inferior de propilenglicol o algun altre ingredient per calmar o reduir la irritació.

– Un efecte advers menys freqüent és la hipertricosi facial, és a dir, creixement de pèl a la cara. Aquest efecte s’ha vist que passa fins a 3 de cada 100 dones que utilitzen la concentració de minoxidil al 5% (solució), però és menys freqüent utilitzant el 2% o l’escuma al 5%. Quan això passa es pot ajustar la dosi per disminuir-ho o recórrer a depilació convencional o làser (el làser no és menys eficaç amb aquest tractament). Si se suspèn el tractament, es reverteix aquest problema.

– Un altre efecte secundari possible, però molt més rar, seria l’aparició puntual d’edemes als turmells (lleu retenció de líquid en aquesta zona). Baixades de tensió o marejos són excepcionals.

Tots aquests efectes són dependents de dosis i hi ha una gran diferència de dosi entre el tractament de la hipertensió arterial (20-80 mg diaris) i el de l’alopècia (0,25-5 mg diaris). Les dosis baixes que es fan servir en alopècia converteixen el minoxidil oral en un tractament segur.

Què és el MINOTEST o test de la sulfotransferasa?

La sulfotransferasa és un enzim present en múltiples localitzacions del nostre organisme com el fetge, les plaquetes i l’arrel dels cabells. Aquest enzim és capaç d’activar les molècules d’alguns medicaments en molècules actives perquè en facin la funció. A l’arrel del cabell es troba la sulfotransferasa SULT1A1, i és la responsable d’activar el minoxidil perquè estimuli el creixement del cabell. La presència de la SULT1A1 varia d’una persona a una altra, de manera que algunes persones poden tenir una presència baixa de l’enzim i no ser capaços d’activar el minoxidil correctament a les concentracions habituals. El test de la sulfotransferasa és una prova mèdica no invasiva que permet detectar l’activitat o no de l’enzim sulfotransferas a l’arrel dels cabells. Per això s’extreuen tres cabells aïllats del cuir cabellut amb una tirada suau i posteriorment s’analitzen. No requereix preparació prèvia i es pot fer a la mateixa clínica amb un material adequat. Es pot realitzar tant en pacients que no han iniciat cap tractament capil·lar com en aquells que ja ho han iniciat. Al cap de pocs dies podrem saber si l’activitat de la sulfotransferasa és adequada mitjançant l’anàlisi molecular de la mostra recollida. El resultat és vàlid per a tota la vida, ja que l’expressió de sulfotransferasa no canvia a l’arrel del cabell, i és vàlid per a dones i homes. Permet detectar persones no responedores al minoxidil abans de començar el tractament. En aquests casos es podrà recomanar augmentar la concentració del minoxidil o utilitzar altres fàrmacs que tinguin efectivitat provada a nivell tòpic. Sens dubte, el test de la sulfotransferasa és el primer pas cap a la medicina personalitzada basada en proves moleculars en el tractament de l’alopècia androgènica.

Espero que us hagi resultat interessant i si comenceu a tenir alopècia androgenètica per tal de prevenir que avanci, el minoxidil pot ser un bon aliat!

Leave a comment