Biòpsia cutània

Extracció i examen microscòpic de teixit cutani amb l’objectiu de realitzar un diagnòstic precís. S’anomena biòpsia excisional a l’extracció d’una lesió completa per al seu estudi microscòpic, mentre que biòpsia incisional és l’extracció d’una porció d’una lesió cutània.

Hi ha diversos mètodes per a realitzar una biòpsia de pell. La majoria dels procediments es poden dur a terme fàcilment en centres mèdics ambulatoris. L’elecció de la tècnica està determinada per diversos factors, entre els quals es troba la ubicació, mida i tipus de lesió. Tots els mètodes han d’incloure una injecció local o aplicació tòpica d’un anestèsic.

Les biòpsies tipo punch s’utilitzen principalment per lesions de pell més profundes. S’extreu un cilindre petit de pell (aproximadament 3-4 mm) amb un instrument tallant i buit. Si es pren una mostra gran, es pot tancar l’àrea amb sutures.