Cirurgia menor

La cirurgia menor es defineix com el conjunt de procediments quirúrgics senzills i de curta durada, realitzats sobre teixits superficials o estructures fàcilment accessibles sota anestèsia local, i després de les que no són esperables complicacions postquirúrgiques significatives