Curetatge

El curetatge és l’eliminació quirúrgica de petites lesions cutànies mitjançant raspat superficial de la lesió, quedant una ferida que cicatritza de forma espontània. S’utilitza una cureta o petit instrument en forma de cullera, amb tall per raspar algunes lesions benignes de la pell, com berrugues virals i queratosis seborreiques i en algunes ocasions un tipus de càncer de pell.