Dermatoscòpia

La dermatoscòpia, també anomenada microscòpia de epiluminiscència o simplement epiluminiscència, és una tècnica no invasiva de diagnòstic. Aquesta tècnica utilitza un instrument òptic, anomenat dermatoscop que permet examinar millor les lesions cutànies ja que permet visualitzar estructures que es troben per sota de la superfície cutània. Per a això s’amplifica in-vivo la imatge sospitosa una vegada eliminats els fenòmens de refracció i reflexió de la llum a la pell. El dermatoscop és un instrument dotat d’un sistema òptic d’amplificació d’imatge (lents d’augment) i una font de llum convencional o polaritzada. Es considera una tècnica imprescindible per al diagnòstic diferencial de les lesions cutànies i la detecció precoç de tumors de la pell com el melanoma i els carcinomes amb un nivell màxim d’evidència incrementant la precisió diagnòstica en els metges amb formació adequada.