Mapeig corporal i epiluminiscència digital

Quan el dermatoscop s’acobla a un sistema informàtic que permet el control digital de lesions pigmentades, es denomina microscòpia d’epiluminiscència digitalitzada, amb la qual s’obtenen imatges tridimensionals. Les tècniques de seguiment digital són especialment útils per al seguiment de pacients de risc de desenvolupar melanoma o càncer cutani: incrementen el diagnòstic precoç dels tumors i disminueixen les cirurgies innecessàries.