Síndrome del cabell en anagen «suelto»

Síndrome del cabell en anagen «suelto»

El síndrome del cabell en anagen suelto (SCAS) és un tipus de displàsia pilosa infantil, caracteritzada per la caiguda indolora del cabell en la fase anàgena (fase de creixement del cabell) a la mínima tracció, la presència d’alopècia difusa no cicatricial i un cabell fràgil.

Presenta una major prevalença en el sexe femení (36:1) i la majoria són casos esporàdics però existeixen casos familiars. És un trastorn relativament freqüent, amb una incidència de 2-2’5 casos per milió a l’any, pel que està infradiagnosticat. Apareix en edats molt precoces (una mitja de 2’8 anys) i en la majoria dels casos la c´línica millora de forma espontània a l’arribar a l’adolescència o l’edat adulta.

És una displàsia pilosa autosòmica dominant amb penetrància incompleta i expressivitat clínica edat dependent. Existeixen alteracions genètiques en les queratines que s’expressen a la cutícula del cabell terminal que fa que es produeixi una pèrdua de l’anclatge entre el tall pilós i el cuir pilós. S’ha associat de forma esporàdica a algun síndrome com el de Noonan, al coloboma i a la displàsia ectodèrmica. No s’han descrit alteracions en les hormones tiroidees ni anèmia.

La clínica es caracteritza per la presència de cabell fi, de color clar, de tacte aspre, que creix més lentament que lo normal, amb àrees d’alopècia difusa no cicatricial més accentuades a la zona occipital i parietal posterior. La pilotracció violenta pot generar una placa d’alopècia. El test de pilotracció (consisteix en generar un tibament d’un ble de cabells) pot generar una extracció de 15-20 cabells quan lo normal seria de 1-2 cabells.

El SCAS s’ha classificat en 3 tipus segons el fenotip:

  • Tipus A: caracteritzat per una disminució en la densitat capilar. Cabell fi i prim que no creix i cau amb la mínima tracció.
  • Tipus B: caracteritzat per un cabell difícil de pentinar, indisciplinat, encrespat, aspre i desllustrat.
  • Tipus C: cabells d’aparença normal però amb un augment en la caiguda.

És important diferenciar el SCAS de l’efluvi telogènic, la tricotilomania, l’alopècia areata i l’alopècia androgenètica. A més a més, cal tenir en compte que en condicions normals una petita quantitat de cabells en anagen cauen i poden quedar solts en el cabell.

El diagnòstic és clínic però l’estudi mitjançant microscopia òptica del cabell (tricograma) és un mètode ràpid que ajuda al diagnòstic ja que es poden apreciar un 90% de cabells en fase anàgena amb la morfologia del bulb angulat o pal de golf sense vaines i la cutícula de morfologia espiroidea al voltant del tall pilós (ruffling).

El SCAS és un procés benigne que no requereix tractament, en la majoria dels casos sol millorar espontàniament a l’arribar a la pubertat o a l’edat adulta. En alguns casos pot ajudar el minoxidil al 2% 1mL cada 24h, però és important individualitzar cada cas en funció de les necessitats del pacient i/o la seva família.

Leave a comment