Lesions cutànies premalignes?

La queratosis actínica o solar, és una manifestació cínica típica del fotoenvelliment i casi tota la població, en major o menor grau, pot manifestar alguna lesió compatible amb aquesta patologia a partir dels 50 anys d’edat. Aquesta patologia ha augmentat en els últims 10 anys i es preveu que ho segueixi fent a l’augmentar l’esperança de vida i els canvis…

Read more