Has sentit a parlar de l’exposoma?

Es comença a parlar d’exposoma al 2005, quan Christopher Wild, epidemiòleg molecular i director de l’Agència Internacional per la Investigació contra el Càncer, ho defineix com tots aquells factors no genètics als quals un individu està exposat al llarg de la seva vida i que condicionen l’estat de salut o malaltia. Inclou l’exposició ambiental, la dieta, l’estil de vida, els…

Read more