Recomanacions contra la vacunació sistemàtica contra l’herpes zóster

L’herpes zòster (HZ) és una malaltia amb una elevada prevalença, sobretot a partir dels 50 anys d’edat i en persones immunodeprimides amb certescondicions de risc, que es produeix per la reactivació del virus de la varicel·lazòster (VVZ) latent, generalment anys després de la primoinfecció produïda a la infància en forma de varicel·la. El VVZ pot quedar en fase de latència…

Read more